modelový rad: PFS

Prejav poruchy

– visí na logu PHILIPS, neštartuje

Problémové modely


48PFS8109, 48PFS8159, 48PFS8209, 49PUS7909, 55PUS7909, 55PFS8109, 55PFS8159, 55PFS8209 a pod

Oprava u nás obnoví 100 % funkčný stav dosky..
–  fungujú všetky aplikácie
–  fungujú všetky vstupy HDMI
–  fungujú kľúče HDCP a CI

Technické informácie

mainboard:
QV14.1E

čísla mainboardov:
715RLPCB0000000055
715RLPCB0000000401
715RLPCB0000000303A

modelový rad: PFL

Prejav poruchy

– visí na logu PHILIPS, neštartuje

Problémové modely

20PFL3108H/12, 22PFL3108H/60, 24PFL3108H/12, 24PFL3108H/60, 32PFL3088H/12, 32PFL3148H/12, 32PFL3168H/12, 32PFL3168T/60, 32PFL3178T/60, 32PFL3188H/12, 32PFL3188K/12, 32PFL3188T/60, 39PFL3088H/12, 39PFL3188H/12, 39PFL4398H/12, 39PFL4398T/60, 40PFL3088H/12, 40PFL3138H/12, 40PFL3148H/12, 40PFL3188H/12, 40PFL3188T/60, 40PFL3198T/60, 42PFL3188H/12, 42PFL4398H/12, 42PFL4398T/60, 47PFL3188H/12, 47PFL3188T/60, 47PFL3198H/12, 47PFL3198T/60, 47PFL4398H/12, 47PFL4398T/60.

Technické informácie
mainboard:
TPN10.1 ELA

čísla mainboardov:
715RLPCB0000000055
715RLPCB0000000401
715RLPCB0000000303A

modelový rad: PFT

Prejav poruchy

– visí na logu PHILIPS, neštartuje

Problémové modely

22PFH4000/88, 22PFK4000/12, 22PFT4000/12, 22PFT4000/60, 24PHH4000/88, 24PHK4000/12, 24PHT4000/12, 24PHT4000/60, 24PHH5210/88, 24PHT5210/12, 24PHK5210/12, 24PHT5210/60, 32PFH4100/88, 32PFK4100/12, 32PFT4100/12, 32PFT4100/60, 32PHH4100/88, 32PHK4100/12, 32PHT4100/12, 32PHT4100/60, 32PHH4200/88, 32PHK4200/12, 32PHT4200/12, 39PFH4100/88, 39PFK4100/12, 39PFT4100/12, 39PFT4100/60, 39PFH4200/88, 39PFK4200/12, 39PFT4200/12, 40PFH4100/88, 40PFK4100/12, 40PFT4100/12, 40PFT4100/60, 40PFH4200/88, 40PFK4200/12, 40PFT4200/12, 40PFH6300/88, 40PFK6300/12, 40PFT6300/12, 40PFT6300/60, 48PFT4100/60, 48PFH4100/88, 48PFT4100/12, 48PFK4100/12, 48PFH6300/88, 48PFK6300/12, 48PFT6300/12, 48PFT6300/60, 55PFH6300/88, 55PFK6300/12, 55PFT6300/12, 55PFT6300/60.

Oprava u nás obnoví 100 % funkčný stav dosky..
–  fungujú všetky aplikácie
–  fungujú všetky vstupy HDMI
–  fungujú kľúče HDCP a CI+

Technické informácie

mainboard:
TPN15.1E LA

čísla mainboardov:
715G6947-M01-000-004Y

modelový rad: PUS/PUT

Prejav poruchy

– visí na logu PHILIPS, neštartuje

Problémové modely

43PUS6501/12, 43PUS6501/60, 43PUS6551/12, 43PUS6401/12, 43PUS6401/60, 43PUT6401/12, 49PUS6401/12, 49PUT6401/12, 49PUS6401/60, 49PUS6501/12, 49PUS6501/60, 49PUS6551/12, 49PUS6561/12, 49PUS6581/12, 49PUS7101/12, 49PUS7101/60, 49PUS7181/12, 55PUS6401/12, 55PUT6401/12, 55PUS6401/60, 55PUS6501/12, 55PUS6501/60, 55PUS6551/12, 55PUS6561/12, 55PUS6581/12, 55PUS7101/12, 55PUS7101/60, 55PUS7181/12, 65PUS6521/12, 65PUS6521/60, 65PUS7101/12, 65PUS7601/12, 75PUS7101/12, 75PUS7101/60

Oprava u nás obnoví 100 % funkčný stav dosky..
–  fungujú všetky aplikácie
–  fungujú všetky vstupy HDMI
–  fungujú kľúče HDCP a CI+

Technické informácie

mainboard:
OM16.3E LA

čísla mainboardov:
715G7772-M01-B00-005K

Prejav poruchy:
– visí na logu PHILIPS, neštartuje a pod.

Problémové modely:
48PFS8109, 48PFS8159, 48PFS8209, 49PUS7909, 55PUS7909, 55PFS8109, 55PFS8159, 55PFS8209 a pod

Oprava u nás obnoví 100 % funkčný stav dosky..
–  fungujú všetky aplikácie
–  fungujú všetky vstupy HDMI
–  fungujú kľúče HDCP a CI+


Info pre technikov:

model dosky:
QV14.1E

čísla dosiek:
715RLPCB0000000055
715RLPCB0000000401
715RLPCB0000000303A